Pynciau Craffu

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Oes yna bwnc llosg yr hoffech i gynghorwyr fynd i’r afael ag e yn y flwyddyn sydd o’n blaen?

Mae gan Gyngor Torfaen bum pwyllgor Trosolwg a Chraffu sy’n dylanwadu ar bolisïau a phenderfyniadau’r cyngor, pob un yn seiliedig ar faterion sy’n effeithio ar drigolion.

Os hoffech chi awgrymu pwnc, problem neu welliant mewn gwasanaeth, nodwch eich syniadau isod neu danfonwch nhw trwy e-bost at scrutiny@torfaen.gov.uk erbyn dydd Llun 27 Mehefin.

Gallwch ddysgu mwy am y broses graffu yng Nghyngor Torfaen ar ein gwefan.

Oes yna bwnc llosg yr hoffech i gynghorwyr fynd i’r afael ag e yn y flwyddyn sydd o’n blaen?

Mae gan Gyngor Torfaen bum pwyllgor Trosolwg a Chraffu sy’n dylanwadu ar bolisïau a phenderfyniadau’r cyngor, pob un yn seiliedig ar faterion sy’n effeithio ar drigolion.

Os hoffech chi awgrymu pwnc, problem neu welliant mewn gwasanaeth, nodwch eich syniadau isod neu danfonwch nhw trwy e-bost at scrutiny@torfaen.gov.uk erbyn dydd Llun 27 Mehefin.

Gallwch ddysgu mwy am y broses graffu yng Nghyngor Torfaen ar ein gwefan.

Diweddaru: 14 Meh 2022, 03:59 PM