Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Consultation has concluded

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach ar gau. 

Mae eich ymatebion yn cael eu hadolygu a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd modd i chi ddarllen sut y cawsant  eu hystyried.

Diolch am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach ar gau. 

Mae eich ymatebion yn cael eu hadolygu a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd modd i chi ddarllen sut y cawsant  eu hystyried.

Diolch am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

  • Mae Cyngor Torfaen yn gwerthfawrogi barn pobl sy'n byw ac yn gweithio yn Nhorfaen. Mae ein meysydd gwasanaeth yn annog aelodau o'r gymuned i chwarae rhan yn y broses benderfynu, a defnyddio’u barn a'u profiadau i lywio cynlluniau, polisïau a chamau gweithredu. 

    Rydym hefyd am weithio gyda'n cymunedau mewn ffyrdd creadigol newydd i gael hyd i atebion a rennir a chyfleoedd i gyd-gynhyrchu a chyd-ddarparu.

    Mae ein timau'n defnyddio gwahanol ddulliau i ymgysylltu ag unigolion, cymunedau, busnesau a phartneriaid. Mae'r dulliau hyn yn cynnwys ystod o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb, rhithwir ac ar-lein, a chyfleoedd i roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar drigolion i wneud penderfyniadau gwybodus am y ffordd yr ydym yn gweithio, a'r gwasanaethau y maent yn eu derbyn. 

    Consultation has concluded
    Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon