Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth

Rhannu Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth ar Facebook Rhannu Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth Ar Twitter Rhannu Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth Ar LinkedIn E-bost Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth dolen

Mae Cyngor Torfaen yn ymgynghori ar y ffordd y mae ei wasanaeth mynwentydd yn gweithio ar hyn o bryd, trwy ofyn i chi lenwi’r holiadur isod. Bydd adborth o’r holiadur yn cael ei ddefnyddio i wella’r gwasanaeth trwy newid blaenoriaethau a phrosesau lle bo hynny’n briodol a lle bo’r gyllideb ar gael.

Mae’r holiadur isod yn trafod pob agwedd ar ein mynwentydd ac yn anelu at gasglu gwybodaeth gan aelodau o deuluoedd i’n helpu ni i wella’r gwasanaeth. Mae’r cwestiynau hyn yn cynnwys eich profiad gyda staff, adeg yr angladd ac ar ôl yr angladd, tir y fynwent a’r cofebion.

Gofynnwn yn garedig i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 5pm ddydd Gwener 12 Ebrill. Gwerthfawrogwn bob ateb. Diolch.

Mae Cyngor Torfaen yn ymgynghori ar y ffordd y mae ei wasanaeth mynwentydd yn gweithio ar hyn o bryd, trwy ofyn i chi lenwi’r holiadur isod. Bydd adborth o’r holiadur yn cael ei ddefnyddio i wella’r gwasanaeth trwy newid blaenoriaethau a phrosesau lle bo hynny’n briodol a lle bo’r gyllideb ar gael.

Mae’r holiadur isod yn trafod pob agwedd ar ein mynwentydd ac yn anelu at gasglu gwybodaeth gan aelodau o deuluoedd i’n helpu ni i wella’r gwasanaeth. Mae’r cwestiynau hyn yn cynnwys eich profiad gyda staff, adeg yr angladd ac ar ôl yr angladd, tir y fynwent a’r cofebion.

Gofynnwn yn garedig i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 5pm ddydd Gwener 12 Ebrill. Gwerthfawrogwn bob ateb. Diolch.

  • Diolch am gymryd yr amser i lenwi’r holiadur hwn. Dylai gymryd llai na 10 munud i’w lenwi. 

    Gwerthfawrogwn eich atebion a byddant yn cael eu hadrodd yn ôl i dîm y gwasanaeth.

    Take Survey
    Rhannu Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth ar Facebook Rhannu Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth Ar Twitter Rhannu Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth Ar LinkedIn E-bost Mynwentydd – Holiadur am y gwasanaeth dolen
Cyhoeddi: 19 Mar 2024, 10:18 AC