Strategaeth a Chynllun Gweithredu Camlas Ddrafft

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Diolch i bawb a gyfrannodd at ymgynghoriad camlas cyngor Torfaen a gynhaliwyd yn ystod hydref 2022. Cawsom ymateb gwych ac mae eich adborth wedi helpu i lunio datblygiad Strategaeth a Chynllun Gweithredu Camlas Ddrafft newydd y Cyngor.

Byddem nawr yn gwerthfawrogi eich barn ar y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas Ddrafft newydd, cyn iddo symud ymlaen i gael ei gymeradwyo'n ffurfiol yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ym mis Mehefin.

Mae'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas Ddrafft yn ceisio harneisio'r cyfleoedd cadarnhaol a gyflwynir gan y gamlas a'i hamgylchedd uniongyrchol drwy ddarparu fframwaith ar gyfer gweithredu sy'n cefnogi gwell cydweithio, gweithio mewn partneriaeth a chydlynu gweithgareddau ar hyd coridor y gamlas.

Mae'r gamlas yn Nhorfaen yn unigryw. Nid yn unig mae'n llawn bywyd gwyllt a hanes, ond mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr gan ein cymunedau sy'n gofalu'n angerddol amdano.

Mae'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas Ddrafft hwn yn ymwneud â'r rhan 4.5 milltir o'r gamlas sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae hyn yn cynnwys y gamlas o Bont 47 (Pont Soloman) yn Sebastopol i'r ffin weinyddol â Chasnewydd. Yn y rhan hon, mae 0.75 milltir o gamlas fordwyol i Ffordd Pum Loc a 3.75 milltir arall o gamlas weddill, na ellir ei mordwyo trwy Gwmbrân.

Bydd y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas yn arwain ac yn siapio gweithgarwch ar gyfer y 10 mlynedd nesaf, gyda'r Cynllun Gweithredu yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd yn ystod y cyfnod hwn.

Rhannwch eich barn ar y Strategaeth Gamlas Ddrafft a'r Cynllun Gweithredu drwy glicio ar y ddolen Arolwg isod.

Cyfeiriwch i’r Strategaeth Gamlas Ddrafft a'r Cynllun Gweithredu ar ochr dde'r dudalen hon.

Bydd yr Arolwg hwn yn aros ar agor tan 8 Mai 2023

Os byddai'n well gennych chi weld y dogfennau a rhoi sylwadau manylach yn bersonol, yna dewch draw i un o'r sesiynau galw heibio a gynhelir ddydd Iau, 4 Mai 2023. Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Digwyddiadau.


Diolch i bawb a gyfrannodd at ymgynghoriad camlas cyngor Torfaen a gynhaliwyd yn ystod hydref 2022. Cawsom ymateb gwych ac mae eich adborth wedi helpu i lunio datblygiad Strategaeth a Chynllun Gweithredu Camlas Ddrafft newydd y Cyngor.

Byddem nawr yn gwerthfawrogi eich barn ar y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas Ddrafft newydd, cyn iddo symud ymlaen i gael ei gymeradwyo'n ffurfiol yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ym mis Mehefin.

Mae'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas Ddrafft yn ceisio harneisio'r cyfleoedd cadarnhaol a gyflwynir gan y gamlas a'i hamgylchedd uniongyrchol drwy ddarparu fframwaith ar gyfer gweithredu sy'n cefnogi gwell cydweithio, gweithio mewn partneriaeth a chydlynu gweithgareddau ar hyd coridor y gamlas.

Mae'r gamlas yn Nhorfaen yn unigryw. Nid yn unig mae'n llawn bywyd gwyllt a hanes, ond mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr gan ein cymunedau sy'n gofalu'n angerddol amdano.

Mae'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas Ddrafft hwn yn ymwneud â'r rhan 4.5 milltir o'r gamlas sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae hyn yn cynnwys y gamlas o Bont 47 (Pont Soloman) yn Sebastopol i'r ffin weinyddol â Chasnewydd. Yn y rhan hon, mae 0.75 milltir o gamlas fordwyol i Ffordd Pum Loc a 3.75 milltir arall o gamlas weddill, na ellir ei mordwyo trwy Gwmbrân.

Bydd y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Camlas yn arwain ac yn siapio gweithgarwch ar gyfer y 10 mlynedd nesaf, gyda'r Cynllun Gweithredu yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd yn ystod y cyfnod hwn.

Rhannwch eich barn ar y Strategaeth Gamlas Ddrafft a'r Cynllun Gweithredu drwy glicio ar y ddolen Arolwg isod.

Cyfeiriwch i’r Strategaeth Gamlas Ddrafft a'r Cynllun Gweithredu ar ochr dde'r dudalen hon.

Bydd yr Arolwg hwn yn aros ar agor tan 8 Mai 2023

Os byddai'n well gennych chi weld y dogfennau a rhoi sylwadau manylach yn bersonol, yna dewch draw i un o'r sesiynau galw heibio a gynhelir ddydd Iau, 4 Mai 2023. Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Digwyddiadau.


Diweddaru: 09 Mai 2023, 08:37 AC