Arolwg Trigolion Sirol 2022

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Consultation has concluded

Mae ein harolwg blynyddol o drigolion yn darparu adborth gwerthfawr am wasanaethau’r cyngor.

Bydd eich barn chi ar yr hyn y mae’r Cyngor wedi ei wneud – a’r hyn sydd angen ei wneud yn eich barn chi – yn helpu i lunio sut caiff gwasanaethau eu blaenoriaethu a’u cyflenwi yn y dyfodol.

Bydd eich ymatebion hefyd yn helpu i benderfynu pa mor dda y mae’r Cyngor yn perfformio o gymharu gyda’i Gynllun Sirol, a gallwch hefyd arolygu hwnnw o’r wythnos nesaf ymlaen.

Mae ein harolwg blynyddol o drigolion yn darparu adborth gwerthfawr am wasanaethau’r cyngor.

Bydd eich barn chi ar yr hyn y mae’r Cyngor wedi ei wneud – a’r hyn sydd angen ei wneud yn eich barn chi – yn helpu i lunio sut caiff gwasanaethau eu blaenoriaethu a’u cyflenwi yn y dyfodol.

Bydd eich ymatebion hefyd yn helpu i benderfynu pa mor dda y mae’r Cyngor yn perfformio o gymharu gyda’i Gynllun Sirol, a gallwch hefyd arolygu hwnnw o’r wythnos nesaf ymlaen.